Activiteiten SvE tot heden

Kranslegging 4 mei 2019

Wederom hebben Samen voor Ede en de Raad van Kerken Ede tijdens de dodenherdenking een krans gelegd bij het Mausoleum. Het weer kenmerkte zich door wind, kou en  motregen. Bij het leggen van de kransen brak de zon door....

Samenwerking SvE Spectrum Moskeeën Opella en gemeente Ede

Na een aantal verkennende gesprekken vond er op 26 maart 2019 jl. een gezamenlijke bijeenkomst plaats. Aan deze bijeenkomst namen  alle partijen deel die van belang zijn bij het ontwikkelen en zoeken van een weg die uiteindelijk leidt tot het beter onderkennen, benoemen en aanpakken van (beginnende)  dementie bij allochtone ouderen. Tevens zal  reeds bestaande concrete problematiek  in gezamenlijkheid opgepakt worden.

Opella bezoek

 

Bezoek aan Opella door bestuur Samen voor Ede. Gesprek met directie Opella in kader van onderzoek en project "Zorg aan migranten ouderen".

Vervolgafspraak met gemeente Ede wordt gepland. Aan dat gesprek zal Opella deelnemen en zo mogelijk ook SvE. In het kader van het project is onlags een gesprek geweest tussenSvE en het bestuur van de Turkse Moskee. 1 maart zal eveneens een gesprek met het bestuur van de Marokkaanse Moskee plaatsvinden. 

 

Project "elkaar cultuur proeven " initiatief Samen voor Ede.

Stand van zaken project februari 2019:

Muziek; 

  • er wordt om de 2 weken geoefend op woensdagavond in studio Cultura
  • Hedzerd vraagt Jochem om extra oefenruimte
  • Er zijn nu 9 muzikanten, we moeten ons inspannen daar meer van te maken

Literatuur

  • Er staan 15 mensen op de lijst
  • De Nederlanders en allochtonen worden aan elkaar gekoppeld
  • Er kunnen nog mensen bij

Afspraken voor kwartaalbijeenkomsten

Voorstel is om in april, juni, september en november 2019 een activiteit te doen. Hedzerd organiseert het programma, in overleg met Hassan & Peter. Het programma vind plaats in het Atrium van Cultura en zal zo breed mogelijk bekend worden gemaakt. Entree is gratis.

Pagina's